Aktualności

JAK DBAĆ O ZDROWIE JESIENIĄ

JAK DBAĆ O ZDROWIE JESIENIĄ

JAK DBAĆ O ZDROWIE JESIENIĄ Jesień nie jest najbardziej optymistyczną porą roku- spadająca temperatura, mała ilość słońca,  krótkie dni oraz częste opady deszczu wpływają negatywnie na nasze samopoczucie. Powinniśmy  mieć tego świadomość i już przed rozpoczęciem się...

Zdrowie psychiczne

Zdrowie psychiczne

ZDROWIE PSYCHICZNE Zdrowie psychiczne, nazywane również dobrostanem lub równowagą psychiczną jest podstawą prawidłowego funkcjonowania człowieka. Ma ścisły związek nie tylko z naszym samopoczuciem czy emocjami, ale także ze zdrowiem fizycznym. Dzięki niemu człowiek...

Neurologopeda

Neurologopeda

Neurologopeda jest specjalistą zajmującym się diagnozą oraz terapią zaburzeń mowy i komunikacji pochodzenia neurologicznego. Często trudności w płynności wypowiedzi, afazje są wynikiem zmian pocovidowych lub poudarowych - wczesna diagnoza i terapia pomogą usunąć w...

NOWOCZESNA KOMPLEKSOWA REHABILTACJA pocovidowa / poudarowa

NOWOCZESNA KOMPLEKSOWA REHABILTACJA pocovidowa / poudarowa

Minęło już tyle miesięcy pandemii, że mogliśmy poczynić obserwacje zmian pocovidowych w funkcjonowaniu poznawczym ozdrowieńców. Wyraźnym staje się fakt, że rekonwalescencja wymaga poprawy sprawności fizycznej i psychicznej osób po chorobie. Otrzymujemy zgłoszenia do...

Rehabilitacja pocovidowa w Diamed kompleksowo

Rehabilitacja pocovidowa w Diamed kompleksowo

NOWOCZESNA i KOMPLEKSOWA REHABILITACJA POCOVIDOWA – opracowana przez zespół specjalistów dla wspomagania procesu rehabilitacyjnego u osób po przebytej chorobie COVID-19. CEL NASZEGO PAKIETU REHABILTACYJNEGO: ocena stanu zdrowia pacjenta (lekarz, psycholog,...