Szkolenia dla rodziców

Poradnia DIAMED zaprasza Państwa do udziału w szkoleniach dla rodziców. Jest to wyjątkowa seria warsztatów, webinariów  i spotkań ze specjalistami, które mają na celu przekazanie wiedzy i naukę umiejętności, oraz poprawę funkcjonowania rodziny na co dzień, dzięki zrozumieniu mechanizmów oddziaływania na siebie całego systemu. 

Zajęcia z rodzicami są pomocą dla dziecka w myśl zasady, że zmiana wprowadzona przez jeden z elementów systemu ( rodzica ) skutkuje zmianą zachowania wszystkich innych uczestników tego systemu  – zatem zmieniając nasze nastawienie i zachowanie wobec dziecka rodzic jest w  stanie wprowadzić oczekiwaną zmianę z zachowaniu dziecka.  

Wierzymy, że dzięki naszym szkoleniom możemy wspierać i dbać o zdrowie dzieci, usprawnić komunikację i pomóc rodzicom w procesie wychowywania. Poprzez nabycie wiedzy i umiejętności  przez opiekunów zauważamy pozytywny wpływ na rozwój dziecka, dzięki lepszemu zrozumieniu jego potrzeb, a także w efekcie lepsze funkcjonowanie całej rodziny.

Więcej informacji w zakładkach OFERTA :

 – Stumilowy Las

 – PPPW Program Pozytywnego Planu wychowawczego

– grupy terapeutyczne