O nas

Pierwsza Poradnia  „DIAMED”  powstała w grudniu 2007 r. Założycielem i kierownikiem ” NZOZ DIAMED Poradnie Zdrowia Psychicznego dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych” jest lek. Anna Jankowiak – psychiatra ,psycholog, psychoterapeutka.

Na przestrzeni 12 lat swojego funkcjonowania Diamed rozwijał się dynamicznie na rynku zdrowia zarówno w zakresie prywatnych gabinetów jak i w ramach świadczeń finansowanych przez NFZ. Można o nas powiedzieć, że jesteśmy dowodem na to jak spożytkować każdy wielki kryzys i taką też wiedzą chcemy się dzielić z Wami podczas spotkań terapeutycznych .  Kryzys to szansa na zmianę  – największe ruchy rozwojowe w historii Diamedu towarzyszyły sytuacjom bardzo trudnym dla firmy. Chcemy pokazać Wam nową perspektywę taką, że człowiek ma moc i potrafi mobilizować siły nawet  w chwilach załamania. Taka jest nasza historia.
Obecnie poradnie mieszczą się w trzech lokalizacjach:
 1.  NZOZ DIAMED ul. Żuławy 9, Gniezno 62-200 – przeniesiona tu we wrześniu 2011 roku z pierwszej lokalizacją jaką była ulica Chudoby 16 w Gnieźnie
 2.  NZOZ DIAMED ul. E. Orzeszkowej 29 C, Gniezno 62-200 – otwarta w sierpniu 2016 roku,
 3. Diamed Poznań  ul. Warszawska 145/3 , Poznań 61-041  – od października 2019 roku.

Pierwszy kontrakt na udzielanie świadczeń w ramach umowy z NFZ NZOZ „Diamed” otrzymał w czerwcu 2008 r. dla Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży. Zaprosiliśmy do współpracy wybitnych specjalistów, posiadających wieloletnie doświadczenie i interdyscyplinarne  kwalifikacje do pracy z dziećmi i młodzieżą. Zespół rozpoczynający w 2008 roku przyjmowanie pacjentów w ramach kontraktu z NFZ swoje doświadczenie zawodowe zdobywał podczas wieloletniej pracy na Oddziale Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie i nadal część specjalistów łączy pracę na oddziale i w poradni, aby zapewnić pacjentom kontynuację leczenia w bezpiecznych i znajomych warunkach.

Od stycznia 2009 r. w ramach umowy z NFZ otworzyliśmy dodatkowe poradnie:
Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych, Poradnia Leczenia Uzależnień oraz Poradnia Logopedyczna. 
Od 2010 r. działa w ramach Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży specjalistyczny zespól przeszkolony w terapii poznawczo-behawioralnej do pracy z osobami z autyzmem i zespołem Aspergera. Szkolenie własne przeprowadziliśmy w pierwszym powstałym w Polsce ośrodku oferującym kompleksową i fachową pomoc dla osób z autyzmem – w Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Autystycznym w Gdańsku. W składzie zespołu Poradni „Diamed” pracują: specjalista psychiatra dzieci i młodzieży, psycholog, pedagog, logopeda, fizykoterapeuta, terapeuta zajęciowy, pediatra, dietetyk . Zajęcia terapeutyczne odbywają się grupowo i indywidualnie.

Od 2010 roku przy poradni działało Stowarzyszenie Nowa Wspólna Droga ” organizując we współpracy z Urzędem Miasta Gniezno, Wojewodą Wielkopolskim i Urzędem Marszałkowskim wiele zajęć terapeutycznych i edukacyjnych dla mieszkańców miasta i województwa.

Od 2012 roku funkcjonował przy poradni na Żuławach Dzienny Oddział Psychiatryczny Ogólny, który razem z poradnią i Zespołem Leczenia Środowiskowego stanowił kompleksowość bezpłatnych usług psychiatrycznych odpowiadającą Centrum Zdrowia Psychicznego na kilka lat przed stworzeniem pierwszych tego typu placówek w Wielkopolsce.

Od 2015 r. Posiadamy w kontrakcie z NFZ Zespół Leczenia Środowiskowego, zapewniający pacjentom świadczenia specjalistyczne, psychiatryczne, terapeutyczne w środowisku domowym.

Zmiany w wielkopolskiej opiece psychiatrycznej w roku 2018 zaowocowały w naszej poradni kontraktami na dodatkowe usługi finansowane z NFZ:

 • Poradnia dla Osób z Autyzmem Dziecięcym – Gniezno ul. E. Orzeszkowej
 • Oddział Dzienny Leczenia Uzależnień – Gniezno, ul . E. Orzeszkowej
 • Oddział Dzienny Leczenia Nerwic –  Gniezno ul. E. Orzeszkowej
 • Oddział Dzienny Psychiatryczny Rehabilitacyjny –  Gniezno ul. Żuławy

Współpracujemy z ośrodkami klinicznymi – Kliniką Neurologii Wieku Rozwojowego w Poznaniu oraz Kliniką Psychiatrii w Poznaniu. Psychoterapeuci, pracujący w poradni, szkolą się w renomowanych szkołach terapeutycznych, takich jak: Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej, Polski Instytut Ericksonowski, Krakowskie Centrum Psychodynamiczne, Państwowa Agencja Rozwiązywnia Problemów Alkoholowych. Procesy terapeutyczne podlegają superwizji superwizorów akredytowanych przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne i PARPA (Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych).

Wszyscy pracownicy posiadają wysokie kwalifikacje i duże doświadczenie w swoim zawodzie. Oferta poradni dzięki tym kompetencjom zawiera – oprócz diagnostyki i leczenia farmakologicznego – propozycje psychoterapii indywidualnej, rodzinnej i grupowej oraz zajęcia wspomagające rozwój dziecka, zajęcia grupowe integrujące dla dzieci, treningi pamięci i koncentracji dla dzieci, dorosłych, managerów. W ostatnich latach rozwijamy świadczenia dietetyczne, także jako niefarmakologiczne metody terapii niektórych zaburzeń neurologicznych i psychiatrycznych ( np. dieta ketogenna ), oraz inne formy pomocy terapeutycznej takie jak : fizjoterapia, akupunktura, kosmetologia i dogoterapia. 

W najbliższych latach planujemy wzrost oferty edukacyjnej i rehabilitacji, w tym celu powołaliśmy do życia w październiku 2019 r Fundację Homini Plus (ODNOŚNIK)

Chcąc zapewnić naszym pacjentom kompleksowość usług, poza świadczeniami wykonywanymi w ramach umów z NFZ, Poradnia Diamed oferuje również świadczenia komercyjne z zakresu:

 • gabinetów neurologii dziecięcej,
 • porad i terapii psychologicznych, psychiatrycznych zarówno indywidualnych jak i grupowych – rodzinnych, terapii małżeńskich, terapii uzależnień, warsztatów terapeutycznych,
 • diagnozowania autyzmu (diagnoza zespołowa z użyciem lustra weneckiego zakończona wydaniem opinii),
 • dla pacjentów preferujących medycynę naturalną otworzyliśmy gabinet akupunktury, w którym proces leczenia i zabiegi prowadzi pasjonat medycyny chińskiej
 • punkt pobrań (szeroki zakres badań laboratoryjnych w bardzo korzystnych cenach),
 • badanie EEG,
 • badanie pamięci (EEG, badanie psychologiczne, badanie psychiatryczne),
 • grupy terapeutyczne,
 • dietetyka,
 • fizjoterapia,
 • zajęcia wspomagające rozwój dziecka
 • dogoterapia
 • biofeedback
 • tDCS – stymulacja prądem stałym
 • terapię światłem

Czasy pandemii wprowadziły do Poradni Diamed w kwietniu 2020 roku wszelkie formy poradnictwa on-line: wizyty indywidualne i spotkania grupowe. Najbliższe lata to rozwój telemedycyny w naszej ofercie.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych pacjentów stale poszerzamy ofertę i podnosimy jakość naszych usług. W poradni funkcjonuje bezpłatny punkt konsultacyjny gdzie można dowiedzieć się jakie usługi wybrać z naszej oferty.

Diamed dla całej rodziny – zapraszamy!