Fundacja Homini+

Współpracująca z Pracownią Rehabilitacji i Terapii Diamed Fundacja Homini Plus
uzyskała rejestrację 14.10.2019 r
KRS 0000808480
Fundator: Anna Jankowiak
Prezes Fundacji : Zuzanna Draheim
Cel w skrócie : 
A) UPOWSZECHNIANIE I PROWADZENIE ZAJĘĆ Z UDZIAŁEM ZWIERZĄT WSPOMAGAJĄCYCH REHABILITACJĘ I LECZENIE DZIECI, OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ, CHORYCH, STARSZYCH, SAMOTNYCH, ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM,

B) UPOWSZECHNIANIE I PROWADZENIE ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH, KTÓRE WSPOMAGAJĄ ICH ROZWÓJ, KSZTAŁTUJĄ ODPOWIEDNIE POSTAWY WOBEC ZWIERZĄT,

C) UPOWSZECHNIANIE I PROWADZENIE SZKOLEŃ I WARSZTATÓW W CELU KSZTAŁTOWANIA KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH I OBYWATELSKICH,
D) PROWADZENIE ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY, KTÓRE WSPOMAGAJĄ ICH ROZWÓJ, KSZTAŁTUJĄ ODPOWIEDNIE POSTAWY WOBEC ZWIERZĄT,
E) PRACA TERAPEUTYCZNA Z UDZIAŁEM ZWIERZĄT W PLACÓWKACH, OŚRODKU, MIESZKANIACH PRYWATNYCH GDZIE MOŻLIWE I WSKAZANE JEST PROWADZENIE TERAPII Z UDZIAŁEM ZWIERZĄT,
F) PROPAGOWANIE TERAPII KONTAKTOWEJ Z UDZIAŁEM ZWIERZĄT,
G) OPARTA NA PODSTAWACH NAUKOWYCH, FACHOWA POMOC LUDZIOM Z WYKORZYSTANIEM WYSZKOLONYCH ZWIERZĄT,
H) WSZECHSTRONNE PROPAGOWANIE INFORMACJI, METOD I TECHNIK W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI TERAPEUTYCZNEJ Z UDZIAŁEM ZWIERZĄT – ZOOTERAPII, A ZWŁASZCZA DOGOTERAPII JAKO METODY REHABILITACJI,
I) SZKOLENIE PSÓW, W SZCZEGÓLNOŚCI DO DOGOTERAPII,
J) REHABILITACJA SPOŁECZNA I POZNAWCZA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM,
K) PROWADZENIE SZKOLEŃ I WARSZTATÓW DLA LUDZI I ZWIERZĄT WPŁYWAJĄCYCH NA POPRAWĘ Strona 3 z 5 ICH KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH I ICH WZAJEMNYCH RELACJI,
L) EDUKACJA ŻYWIENIOWA, M) REHABILITACJA POZNAWCZA I SPOŁECZNA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI (AUTYZM, ADHD, CHOROBA ALZHEIMERA, I INNE SCHORZENIA GŁÓWNIE PSYCHICZNE I NEUROLOGICZNE),
N) DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB STARSZYCH MAJĄCE NA CELU POPRAWĘ ICH FUNKCJONOWANIA W SPOŁECZEŃSTWIE,
O)DZIAŁANIA NA RZECZ ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY, OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I CHORYCH ORAZ DZIAŁALNOŚĆ MAJĄCA NA CELU INTEGRACJĘ MIĘDZYPOKOLENIOWĄ,
 POZOSTAŁE CELE FUNDACJI OKREŚLA ZAPIS §5 STATUTU