Neurologopeda jest specjalistą zajmującym się diagnozą oraz terapią zaburzeń mowy i komunikacji pochodzenia neurologicznego. Często trudności w płynności wypowiedzi, afazje są wynikiem zmian pocovidowych lub poudarowych – wczesna diagnoza i terapia pomogą usunąć w znacznym stopniu te zaburzenia!

Terapia neurologopedyczna obejmuje:

 • stymulację nadawania i odbioru mowy w zakresie dostosowanym do potrzeb pacjenta
 • stymulację w zakresie mowy zautomatyzowanej, procesu powtarzania, nazywania, dialogu
  i mowy opowieściowej
 • stymulację procesów poznawczych w zakresie percepcji słuchowej, czuciowej, wzrokowej
  a także pamięci, myślenia, orientacji przestrzennej, uwagi i koncentracji
 • reedukację umiejętności pisania i czytania
 • ćwiczenia aparatu artykulacyjnego
 • masaż logopedyczny i regulujący
 • ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia głosowe

Na pierwszym spotkaniu ze specjalistą odbywa się diagnoza neurologopedyczna, którą wykonuje się w oparciu o specjalistyczne testy, dostosowane do zdiagnozowanych zaburzeń organicznych. Następnie proces terapeutyczny dostosowywany jest do indywidualnych potrzeb pacjenta, jego możliwości i oczekiwań.

Zapisz się już dzisiaj!

REJESTRACJA DIAMED ul. E. Orzeszkowej 29c
Tel. 730 750 993 / (61) 669 90 26