Psychiatra dzieci/dorośli

Oferta NFZ porad psychiatrycznych:

– Poradnia dla Dzieci i Młodzieży –  Gniezno ,ul. Żuławy 9
tel. 61 425-04-55
– Poradnia dla Dorosłych – Gniezno ,ul. Żuławy 9
tel. 61 425-04-55
– Zespół Leczenia Środowiskowego  –  Gniezno ,ul. Żuławy 9
tel. 61 425-04-55
– Oddział Dzienny Rehabilitacji Psychiatrycznej – Gniezno ,ul. Żuławy 9
tel. 61 425-04-55

Oferta prywatna:

– wizyty w poradni po umówieniu terminu w rejestracji – Gniezno ,ul. Żuławy 9
tel. 61 425-04-55
tel. +48 794 055 600 ( możliwy sms z prośbą o kontakt )
– wizyty online zdalnie poprzez telefon, skype, zoom – Gniezno ,ul. Żuławy 9
tel. 61 425-04-55
tel. +48 794 055 600  ( możliwy sms z prośbą o kontakt )

A. Pomoc dla Dzieci i Młodzieży i ich Rodzin:

Zachęcamy do konsultacji jeśli podejrzewacie u dziecka:

 • zaburzenia emocjonalne
 • całościowe zaburzenia rozwoju (autyzm, zespół Aspergera)
 • zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD, ADD)
 • zaburzenia zachowania
 • zaburzenia lękowe
 • zaburzenia odżywiania (jadłowstręt psychiczny, bulimia)
 • zaburzenia nastroju (depresja, zaburzenia afektywne dwubiegunowe)
 • zaburzenia dysocjacyjne, zaburzenia przebiegające pod postacić somatyczną
 • tiki, zespół Tourette’a
 • PTSD – zespół stresu pourazowego
 • zaburzenia psychotyczne
 • upośledzenie umysłowe
 • moczenie mimowolne, zanieczyszczanie się
 • zaburzenia snu
 • specyficzne trudności w uczeniu się
 • oraz inne dysfunckcje, problemy, zaburzenia.

 

 


Poza pomocą psychologa i psychiatry dodatkowo oferujemy:

– integrację sensoryczną,
– biofeedback,
– warsztaty tematyczne,
– terapię grupową dla dzieci,
– indywidualne programy tereputyczne.

Stosujemy :
terapię systemową, poznawczo – behawioralną, podejście ericksonowskie.
Regularnie korzystamy z superwzji prowadzonych procesów terapeutycznych.

JAK WYGL�DA WIZYTA U PSYCHIATRY?

1. Lekarz podczas kilku pierwszych wizyt rozmawia z rodzicami dziecka i samym dzieckiem, aby ostatecznie rozpoznać problem dziecka.
Ocena stanu psychicznego dziecka polega na rozmowie, a czasami na zabawie z dzieckiem lub wykonaniu określonych zadań.

2. Na kolejnej wizycie lekarz rozmawia z rodzicami, przedstawia diagnozę uwzględniającą kontekst rodzinny oraz społeczny dziecka, proponuje leczenie (np. psychoterapeutyczne, farmakologiczne).

3. Jeżeli lekarz zaleci leczenie farmakologiczne, wówczas może wcześniej zlecić badania (np. badania krwi, EKG serca lub inne niezbędne badania diagnostyczne), po to, aby ocenić stan somatyczny pacjenta.

 

B. Pomoc dla Dorosłych :

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych świadczy usługi dla dla osób powyżej 18 roku życia w zakresie diagnozy psychiatrycznej i psychologicznej, leczenia oraz terapii zaburzeń psychicznych.
Wykwalifikowana kadra Poradni udziela pomocy dorosłym osobom w sytuacjach kryzysowych, zmagającym się m. in. z trudnościami emocjonalnymi, skutkami przewlekłego stresu, zaburzeniami lękowymi, nastroju, odżywiania, snu jak oraz w wielu innych problemach.

 

Mozliwa kontynuacja leczenia w oddziale dziennym działającym przy poradni.

1. JAKIEJ POMOCY UDZIELAMY?

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych oferuje specjalistyczną pomoc psychiatryczną i psychologiczną w ramach diagnozy oraz terapii różnych problemów psychicznych, m. in:

* organiczne zaburzenia psychiczne (otępienie, choroba Alzheimera, Parkinsona etc.);
* zaburzenia psychiczne spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnienia od alkoholu, leków, narkotyków;
* schizofrenie, zaburzenia urojeniowe;
* zaburzenia nastroju (epizody depresyjne, maniakalne);
* zaburzenia nerwicowe (fobie społeczne i inne, zaburzenia lękowe z napadami leku, zaburzenia somatyzacyjne (uporczywe bóle głowy, bóle serca natury psychogennej), reakcje na stres, kryzysy psychologiczne spowodowane ubóstwem, bezrobociem, chorobą, śmiercią kogoś bliskiego etc.);
* zaburzenia odżywiania się (anoreksja, bulimia, przejadanie się);
* zaburzenia snu (bezsenność, hipersomnia, lęki nocne, koszmary senne);
* dysfunkcje seksualne;
* zaburzenia osobowości i zaburzenia zachowania;
* upośledzenia umysłowe (lekkie, umiarkowane, znaczne, głębokie).

 

2. SKIEROWANIE

Do lekarza psychiatry skierowanie nie jest potrzebne.

 

 

3. JAKI RODZIAJ ŚWIADCZEŃ możecie Państwo uzyskać w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych?

Świadczymy usługi w zakresie:

* diagnoza procesów poznawczych;
* diagnoza i psychoterapia zaburzeń emocjonalnych;
* diagnoza i psychoterapia zaburzeńosobowości;
* poradnictwo psychologiczne;
* psychoterapia indywidualna;
* psychoterapia małżeńska;
* psychoedukacja;
* działania profilaktyczne;
* interwencja kryzysowa;
* orzecznictwo;
* konsultacje dla podstawowej opieki zdrowotnej;
* kierowanie na badania diagnostyczne.

Rodzaj pracy dostosowany jest do indywidualnych potrzeb każdego pacjenta.

Do psychiatry NIE JEST wymagane skierowanie od lekarza pierwszego kontaktu.

 

 

JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ NA PIERWSZĄ WIZYTĘ?

Do Poradni można zapisać się telefonicznie pod nr tel. 61 / 425-04-55 lub osobiście w Poradni – ul. Żuławy 9 w Gnieźnie.

 

Na pierwsze spotkanie przygotujcie Państwo

* dane osobowe dziecka (w tym PESEL dziecka),
* Pesel rodzica, dane opiekuna prawnego
* ewentualną dotychczasową dokumentację lekarską i psychologiczną (karty informacyjne z pobytów w szpitalu, badania psychologiczne, opinie itp.).

Pacjenci są zapraszani do gabinetu zgodnie z kolejnością zapisu na ustalonągodzinę. Trudno jest przewidzieć dokładnie długość pobytu jednego pacjenta w gabinecie lekarskim, zwłaszcza, jeśli chodzi o dzieci. Zdarza się, że lekarz lub psycholog musi poświęcić więcej czasu niż wynika to z godzin zapisu. Prosimy zatem o cierpliwość.