Logopedia

LOGOPEDIA – Zajmuje się diagnozowaniem problemów i niesieniem pomocy w sytuacjach, gdy człowiek nie jest w stanie nauczyć się języka, zna go, ale nie potrafi go dostatecznie sprawnie używać lub nastąpiło mechaniczne uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego lub choroba psychiczna, które spowodowały, że język „rozpadł się” w umyśle.

Zapewne niejeden z nas zetknął się w wieku około przedszkolnym czy wczesnoszkolnym z przemiłą panią, która próbowała nas przekonać, że ryba to ryba, a nie „lyba”, a w „safie” jest szalik, a nie „salik”.

A w świecie dorosłych ….wystarczy posłuchać wypowiedzi radiowych czy telewizyjnych osób mniej lub bardziej znanych z życia publicznego, żeby usłyszeć, ile jest zaniedbań logopedycznych. Takie przykłady z wyższych sfer z pewnością dają nadzieję osobom, na co dzień borykającym się z poważnymi wadami wymowy, które stają na przeszkodzie swobodnych kontaktów, komunikowania się, a nawet pracy zawodowej. Poprawę komfortu życia może przynieść praca z logopedą.

„Sukces terapii logopedycznej to zaufanie, współpraca, systematyczność i odpowiedzialność”

Oferujemy:

 • terapie wad wymowy, poprawa dykcji u dzieci
 • terapia jąkania u dorosłych i dzieci
 • orientacyjne badanie słuchu
 • badanie funkcji połykania
 • badanie funkcji oddychania
 • badanie mowy
 • masaż logopedyczny

Leczone choroby logopedyczne:

 • dyslalia

 • seplenienie

 • kappacyzm, gammacyzm

 • niewymawianie głoski „r”

 • jąkanie u dzieci i dorosłych

 • opóźniony rozwój mowy

 • zaburzenia komunikacji w autyzmie, zespole Aspergera, zespole Downa

 • afazja

 • dwujęzyczność dzieci

 • emisja głosu

Zadzwoń: 

Gniezno ul. E. Orzeszkowej – (61) 669 90 26 / 730 750 993

Poznań ul. Warszawska – 883 701 769.

Proponujemy oferty kompleksowe:

Terapia wad wymowy  – logopeda +  biofeedback + tDCS

Terapia mutyzmu  – logopeda + dogoterapia + system żetonowy

Terapia jąkania  – logopeda + tDCS