Integracja sensoryczna

Zajęcia skierowane są do dzieci :

 • nadwrażliwością lub podwrażliwością np. dotykową, wzrokową, słuchową,       niepewnością grawitacyjną, nietolerancją ruchu,
 •  z opóźnieniem i zaburzeniami rozwoju mowy
 • ze specyficznymi trudnościami szkolnymi, takimi jak: dysleksja, dysgrafia,  dysortografia, dyskalkulia
 • z opóźnieniem rozwoju psychoruchowego
 • z ciąż wysokiego ryzyka, po powikłanych porodach, urodzonymi przez  cesarskie cięcie
 • z niepełnosprawnością umysłową
 •  niedowidzącymi i niedosłyszącymi
 • z ADHD
 • z autyzmem
 • z zespołem Downa,
 • MPD (mózgowym porażeniem dziecięcym)

Zajęcia prowadzimy według  planu opracowanego indywidualnie dla każdego dziecka.

Głównym zadaniem – podczas zajęć jest dostarczenie dziecku, takiej aktywności ruchowej,  kontrolowanej przez fizjoterapeutę oraz takiej ilości bodźców sensorycznych, które  w konsekwencji wywołają  poprawę integracji bodźców docierających do dziecka z otoczenia, jak i jego ciała.

W efekcie końcowym zajęcia przyczyniają się do poprawy funkcjonowania CUN (mózgu) dziecka, kształtują prawidłowe napięcie mięśniowe i koordynację ruchową, wpływają na zmianę jego zachowania w sferze emocjonalnej, poprawiają umiejętności językowe i poznawcze a także wpływają na lepszą efektywność uczenia się.

 • Wizyta diagnostyczna wspierająca zajęcia SI (2 spotkania po 1h) 
 • Fizjoterapia z elementami SI

Zadzwoń i dowiedz się więcej – tel: (61) 669 90 26, kom. 730 750 993