Psycholog dzieci/dorośli

Porady psychologiczne :
– diagnoza dzieci
– diagnoza dorośli
– terapia dzieci
– terapia dorośli
 – terapia rodzinna i grupowa

W Poradni Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży zajmujemy się diagnozą psychiatryczną i psychologiczną, leczeniem oraz terapii dzieci i młodzieży do lat 18.

Pomagamy dzieciom ale też całym rodzinom – wielokrotnie zaburzenia zgłaszane u dziecka wymagają pracy z całym systemem rodzinnym.

Charakterystyczne dla tego typu poradni jest to, że większość pacjentów i ich rodzin wymaga:

* oddziaływań psychoterapeutycznych,
* psychoedukacji Rodziców (proponujemy warsztaty dla rodziców),
* psychoterapii indywidualnej.

Nasi specjaliści od wielu lat pracują z rodzinami, zgłaszającymi problemy wychowawcze, trudności rodzinne i inne zaburzenia w funkcjonowaniu szkolnym czy społecznym u dzieci.

JAK WYGLĄDA WIZYTA U PSYCHOLOGA dziecięcego ?

1. Najczęściej na pierwszym spotkaniu psycholog rozmawia z rodzicami, aby uzyskać informacje nt. problemów dziecka, dotychczasowych sposobów radzenia sobie z trudnościami, sytuacji rodzinnej, historii edukacyjnej i zdrowotnej dziecka.

2. Następna wizyta to badanie psychologiczne dziecka. Dzięki wykonaniu testów psychologicznych psycholog może ocenić potencjał dziecka, jak również jego ograniczenia lub przeżywane trudności.

3. Kolejnym elementem badania psychologicznego jest rozmowa z dzieckiem, wykonywanie rysunków, odpowiadanie na łatwe i bardziej skomplikowane pytania, czasem pisanie i czytanie. Testy psychologiczne są zróżnicowane, psycholog dostosowuje rodzaj testu do wieku i problemu dziecka.

4. Na następnej wizycie odbywa się spotkanie z rodzicami lub z pacjentem, aby przedstawić wyniki badaą i ustalią dalsze postępowanie terapeutyczne.

 

1.Oferta NFZ porad psychologicznych:

– Poradnia dla Dzieci i Młodzieży –  Gniezno ,ul. Żuławy 9 tel. 61-425-04-55
– Poradnia dla Dorosłych  –  Gniezno ,ul. Żuławy 9 tel. 61-425-04-55
– Zespół Leczenia Środowiskowego  –  Gniezno ,ul. Żuławy 9 tel. 61-425-04-55
– Oddział Dzienny Rehabilitacji Psychiatrycznej  –  Gniezno ,ul. Żuławy 9 tel. 61-425-04-55
DO PSYCHOLOGA W RAMACH REFUNDACJI NFZ KONIECZNE JEST SKIEROWANIE OD LEKARZA RODZINNEGO LUB OD PSYCHIATRY
2. Oferta prywatna:
– wizyty w poradni po umówieniu terminu w rejestracji –  Gniezno ,ul. Żuławy 9 tel. 61-425-04-55

+48 794 055 600 ( możliwy sms z prośbą o kontakt )

 – wizyty online zdalnie poprzez telefon, skype, zoom  –  Gniezno ,ul. Żuławy 9 tel. 61-425-04-55

+48 794 055 600  (możliwy sms z prośbą o kontakt)

Psycholog, psychoterapeuta i psychiatra zajmują się psychiką człowieka, ale nie są to zawody tożsame. Różnią się kompetencjami, metodami diagnostyki, a także stosowanymi formami leczenia.

Psycholog nie ma takich samym kompetencji, jakie mają psychoterapeuta i psychiatra. Nie każdy z nich będzie w stanie rozwiązać ten sam problem psychologiczny. Zanim więc dojdzie do wizyty u psychologa lub psychiatry, warto uświadomić sobie ich kompetencje.

  • Psycholog – zajmuje się poradnictwem, wykonuje testy psychologiczne; może wydawać zaświadczenia i orzeczenia psychologiczne, natomiast nie może stosować farmakoterapii; zajmuje się przede wszystkim problemami życia codziennego (kłopoty w pracy, przygnębienie, apatia, problemy w relacji z partnerem, diagnoza osobowości lub intelektu).

Psycholog to osoba, która zajmuje się stawianiem określonej diagnozy psychologicznej. Taka diagnoza powstaje na podstawie wyjątkowo dokładnego wywiadu z pacjentem, a także specjalistycznych testów psychologicznych. Diagnoza psychologiczna może dotyczyć bardzo wielu aspektów ludzkiego życia: od określonych predyspozycji, zdolności, przez opiniowanie o posiadaniu kompetencji do wykonywania określonego zawodu, po diagnostykę zaburzeń.

  • Psychoterapeuta – zajmuje się terapią (kilka spotkań – kilka lat), której celem jest zmiana w funkcjonowaniu pacjenta; jego działania dotyczą przede wszystkim depresji, zaburzeń odżywiania, zachowań obsesyjno-kompulsywnych, objawów psychosomatycznych, zaburzeń snu.

Psychoterapeuta jest to specjalista po 5-letnich studiach wyższych, legitymuje się dyplomem uczelni wyższej. Kolejnym etapem kształcenia jest ukończenie kilkuletniej szkoły psychoterapii. Psychoterapeuta pracuje pod superwizją co oznacza regularne spotkania psychoterapeuty z innym psychoterapeutą, legitymującym się certyfikatem superwizora. Służy to lepszemu zrozumieniu pacjent i nadaniu prawidłowego kierunku terapii. Pacjent jest w procesie superwizji anonimowy, co oznacza, że psychoterapeuta ma obowiązek ukrycia jego tożsamości przed superwizorem. Odbywanie przez psychoterapeutę regularnych superwizji zapewnia wysoką jakość świadczonych przez niego usług.

Psycholog/psychoterapeuta pomóc może w wielu problemach:

  • Psycholog/psychoterapeuta dla dorosłych pomaga ludziom, którzy doświadczają problemów powstałych np. w wyniku traumatycznych wydarzeń (ciężkie doświadczenia w dzieciństwie, utrata dziecka, śmierć bliskiej osoby, samotność, brak wiary w siebie, trudności w zaakceptowaniu siebie). Równie często w gabinetach psychologicznych odbywają się sesje dla par bądź całych rodzin. Pomaga też ludziom z uzależnieniami.
  • Psycholog/psychoterapeuta dla par to osoba, która pomaga rozwiązywać problemy w związku, relacji z drugą osobą, dostrzegać potrzeby partnera, uczyć dialogu i rozwiązywania konfliktów;
  • Psycholog/psychoterapeuta dziecięcy bardzo często służy pomocą dzieciom zmieniającym szkołę, przechodzącym przez rozwód rodziców, skonfliktowanym z grupą rówieśniczą;
  • Psycholog/psychoterapeuta służy również wsparciem w definiowaniu sukcesu, własnych możliwości, celów do osiągnięcia; pomaga w pogodzeniu się z porażką i podniesieniu się po przegranej;
  • Psycholog/psychoterapeuta dla młodzieży to osoba, z którą młodzi ludzie mogą przedyskutować obecne w ich życiu konflikty. Psycholog uczy zdystansowanego spojrzenia na własne zachowania, pozwala odkryć zasadność empatycznych zachowań, uczy, jak rozwiązywać konflikty z rodzicami.
  • Psycholog/psychoterapeuta prowadzi również warsztaty i szkolenia.