Biofeedback

NEUROBIOFEEDBACK (zwany także biofeedbackiem) jest metodą terapii umożliwiającą normalizację fal EEG dzięki świadomej i dowolnej zmianie stanu psychofizjologicznego, co powoduje regulację wzorca fal mózgowych i wpływa na zmianę zapisu EEG. Podczas terapii pacjent uczy się poprzez mechanizmy warunkowania instrumentalnego i warunkowania klasycznego nabywać umiejętność dowolnej zmiany wzorca fal mózgowych i przez to powtarzania tego wyuczonego, określonego stanu psychofizjologicznego w innych sytuacjach w życiu (takich jak np. nauka, koncentracja, relaks, praca koncepcyjna).

Komu polecamy biofeedback?

Badania udokumentowały skuteczność tej metody terapii w ADHD, zespołach depresyjnych i zespołach stresu pourazowego (PTSD).

Obecnie biofeedback stosowany jest także w:
– zaburzeniach pamięci,
– zaburzeniach obsesyjno – kompulsywnych,
– dystoniach,
– zaburzeniach lękowych,
– dysleksji,
– dyskalkulii,
– bezsenności, w okresach wymagających większej kreatywności i w pracy koncepcyjnej.

Wymagane jest przeprowadzenie około 20 treningów w celu zaobserwowania istotnych zmian.
W kolejnych miesiącach stosuje się pojedyncze serie treningów przypominające dla utrwalenia.

Koszt jednego treningu – 80złos

Ceny aktualne na sierpień 2020 – mogą występować zmiany w ceniku.

 

Zadzwoń: 

Gniezno ul. E. Orzeszkowej – (61) 669 90 26 / 730 750 993

Poznań ul. Warszawska – 883 701 769.